Najważniejszym gwarantem wysokiej jakości jest pracownik pełniący służbę na miejscu. Aby to zapewnić przewidziane jest kształcenie i szkolenie pracownika w miejscu wykonywania przez niego obowiązków oraz szkolenie z zakresu filozofii przedsiębiorstwa POND. 

Nasze przedsiębiorstwo zdobyło z tymi szkoleniami pozytywne doświadczenia.

Zawierają one nie tylko wiedzę fachową ale i tematykę stosunków pomiędzy Klientem a Zleceniobiorcą, komunikacji oraz ogólnego zachowania podczas świadczenia bezpieczeństwa.

  • SZKOLENIE PODSTAWOWE
  • SZKOLENIE SPECYFICZNE DLA DANEGO ZLECENIA
  • DALSZE KSZTAŁCENIE
Wymagania z zakresu szkoleń pracowników wynikają z różnorodności zadań, filozofii bezpieczeństwa oraz szczegółowego podziału nakreślonych zadań dla poszczególnych funkcji. Ponadto wynikają one ze specyfiki ich zastosowania oraz wymaganych kwalifikacji pracowników pełniących obowiązki. Główną tematyką szkolenia jest „służba ochrony wizytówką Zleceniodawcy”.
Plan szkoleń zostaje sporządzony na podstawie dokonanych oględzin obiektu oraz analizy instrukcji służbowych w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo ze strony Zleceniodawcy. W planie tym brana jest pod uwagę specyfika obiektu oraz zadania wraz z funkcjami, które należy wykonać.
Dalsze kształcenie obejmuje w/w standardy szkoleń, które tworzą źródło szkolenia. Treść dalszego kształcenia wynika z zaleceń Zleceniodawcy oraz analizy jakości i świadczeń. Obok głównej tematyki czyli prawa oraz traktowania ludzi (przede wszystkim komunikacja oraz rozwiązywanie konfliktów, wprowadzenie w życie przepisów regulaminu) stawiane są specyficzne dla danego zakładu pytania z wiedzy o instrukcji służbowej, opisu stanowisk itp..