Zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa

Pod nazwą zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa rozumiemy „Pakiet – wszystko wokół“ zawierający urządzenia techniczne, serwis, ochronę fizyczną oraz przed finansowanie projektów.

Nasze rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa bazują na gruntownej analizie indywidualnego zapotrzebowania Klienta oraz oferują kombinację ochrony fizycznej uzupełnioną przez zabezpieczenie techniczne w zakresie systemów kamer oraz systemów alarmowych.

Chętnie oferujemy również możliwość przed finansowania technicznych projektów dla naszych potencjalnych Klientów. Planowanie, inwestowanie, instalowanie, uruchomienie, konserwacja oraz związane z tym ryzyko przechodzą pod naszą odpowiedzialność. Odzwierciedla się to w bezpieczeństwie planowania pod kątem jakości oraz kosztów.

Kolejnym atutem zintegrowanego systemu bezpieczeństwa jest elastyczność oraz możliwość rozbudowy utworzonej koncepcji w okresie jej trwania. W związku z tym możliwe jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz serwisu przy jednoczesnej redukcji kosztów naszych Klientów.