Bohrblocker: ze stali manganowej

Scherrer System GmbH jest szwajcarskim przedsiębiorstwem Start Up, które wyspecjalizowało się w ulepszaniu ochrony przed włamaniem do domu oraz powierzchni biurowej. Właściciel - architekt August Scherrer uświadomił sobie, że nie ma efektywnej metody ochrony przed przewierceniem okien po tym, jak otrzymał zlecenie od Klienta realizacji w pełni zabezpieczonego przed włamaniem domu jednorodzinnego.

Specjalizujący się w bezpieczeństwie oraz zabezpieczeniach przed włamaniem architekt użył do tego wszystkich dostępnych metod antywłamaniowych. Gdy pomimo tego włamano się do domu za metodą przewiercenia okna postanowił tą bezczelną metodę ukrócić.

Przez niego opatentowany Bohrblocker ze stali manganowej jest w tej chwili jedyną efektywną ochroną przeciwko metodzie przewiercenia okna.