Ochrona fizyczna

Personel zatrudniony do realizacji zleceń posiada wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia.


Natychmiast po otrzymaniu zlecenia grupa POND zaangażuje doświadczony zespół kierownictwa celem przygotowania przejęcia obiektu pod kątem personalnym oraz organizacyjnym.

 


Aby zapewnić bezpieczeństwo Pond Security tworzy w porozumieniu ze Zleceniodawcą specyficzny dla danego obiektu plan ochrony definiujący szczegółowo obowiązki oraz zadania pracowników ochrony na danych posterunkach.

 

Pełnomocnik ds. Jakości nadzoruje współpracując i będąc w stałym kontakcie ze Zleceniodawcą sposób świadczenia usługi.